Inilah keutamaan Membaca Basmalah

44 views
banner 468x60)

Inspirasibersama.com – Setiap orang muslim semestinya membiasakan lisannya mengucapkan “Bismillāhirrahmānirrahīm” ketika memulai pekerjaan yang baik dan mengakhirinya dengan mengucapkan “Alhamdulillāhi rabbil ‘ālamīn.”

Apabila ia melakukan demikian, ia akan mendapati kelezatan iman di dalam hatinya, serta mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari setiap pekerjaan yang dilakukannya.

Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang tidak memulai sebuah pekerjaan yang mulia (baik dan mubah) sambil mengingat nama mulia Allah SWT dengan membaca “Bismillāhirrahmānirrahīm” atau lafaz-lafaz yang serupa dengannya, nilai pekerjaan itu menjadi kurang, serta manfaat dan keberkahannya menjadi sedikit.”

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwasanya membaca basmalah ketika memulai pekerjaan-pekerjaan yang baik itu hukumnya sunah. Oleh sebab itu, para ulama fikih berkata, “Ketika seseorang berwudhu lalu lupa membaca basmalah pada awalnya, ia disunahkan membacanya dengan lafaz ‘Bismillāhi awwalahu wa ākhirahu’.

Akan tetapi, ia tidak disunahkan membaca basmalah setelah wudhunya selesai. Sesuai dengan penjelasan di atas, apabila seseorang lupa membaca basmalah ketika memulai makan dan baru ingat ketika sedang makan lalu ia pun membacanya, berarti ia telah melakukan sunah. Dalam sebuah hadis, dikatakan sebagai berikut.

“Apabila salah seorang di antara kalian akan makan (atau minum), bacalah basmalah. Jika kalian lupa mengawalinya dengan basmalah, bacalah “Bismillāhi awwalahū wa ākhirahū.”

Membaca basmalah dapat menjadi wasilah untuk memperoleh keberkahan. Apabila seseorang lupa membaca basmalah, hal itu akan mengakibatkan terputusnya keberkahan. Diriwayatkan dari Sayidah Aisyah (R.Anha) sebagai berikut.

“Suatu hari Rasulullah SAW makan bersama enam orang sahabat. Kemudian, seorang Badui datang dan mengambil dua suap makanan lalu menghabiskan semua makanan yang cukup untuk enam orang. Rasulullah SAW bersabda,

“Seandainya ia membaca basmalah, makanan itu akan cukup untuk kalian semua.” (Risalatul Basmalah, Mustafa bin Khalil Zagrawi)

Sumber ; Fazilet takvimi

banner 468x60)
Author: 
author

Related Post

banner 468x60)

Leave a reply